หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ และนายยอดชาย ไกรเพชร หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงิน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2567
อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ และนายยอดชาย ไกรเพชร หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงิน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2567

admin bam
30 สิงหาคม 2566 10:27:21