หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 3 มิถุนายน วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
3 มิถุนายน วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

admin bam
03 มิถุนายน 2566 09:55:28