หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ.2567

admin bam
20 กรกฏาคม 2566 08:58:50