หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนัก ก.พ. ในการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ประจำปี 2566
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนัก ก.พ. ในการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ประจำปี 2566

admin bam
16 มิถุนายน 2566 10:09:58