หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นสนามสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นสนามสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.

admin bam
16 มิถุนายน 2566 10:18:02