หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแนวทางการเขียนโครงการประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
หลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแนวทางการเขียนโครงการประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

admin bam
29 พฤษภาคม 2566 14:59:32