หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้ ขอขอบพระคุณคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ที่ได้ให้เกียรติมารับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรมวังสวนสุนันทา
ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้ ขอขอบพระคุณคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ที่ได้ให้เกียรติมารับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรมวังสวนสุนันทา

admin bam
19 พฤษภาคม 2566 09:31:54