หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดการอบรมเพื่อจัดทำแผนธุรกิจประจำปี 2567
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดการอบรมเพื่อจัดทำแผนธุรกิจประจำปี 2567

admin bam
19 พฤษภาคม 2566 09:40:34