หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรอบรม การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบใช้จ่ายเงินรายได้ รายได้สะสมและรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถานศึกษา และกรณีศึกษาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรอบรม การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบใช้จ่ายเงินรายได้ รายได้สะสมและรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถานศึกษา และกรณีศึกษาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ

admin bam
19 พฤษภาคม 2566 08:47:45


พร้อมหรือยังค่ะ

ส่งมอบความรู้ให้ท่านถึง 8 รุ่นเท่านนั้น

สมัครได้แล้ววันนี้

หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบใช้จ่ายเงินรายได้ รายได้สะสมและรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถานศึกษา และกรณีศึกษาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

หลักสูตร

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำฎีกา และการตรวจสอบเอกสารทางการเงินของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม    https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=364krkxu

มีแอดมินคอยตอบทุกคำถามค่ะ 

ช่องทางการสมัคร

Facebook :https://www.facebook.com/ssrutraininglocal?mibextid=LQQJ4d

 สมัครออนไลน์ : http://www.aobrom.ssru.ac.th/

 E-mail : tte_ssru@hotmail.com

ส่ง fax : 02-160-1080

เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336