หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

admin bam
21 เมษายน 2566 14:42:07

????หลังสงกรานต์พบกันแน่นอนค่ะ

????ส่งมอบความรู้ให้ท่านถึง 8 รุ่นเท่านนั้น

????สมัครได้แล้ววันนี้

????หลักสูตร???? การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

⚧️ดาวน์โหลดเอกสาร⚧️

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

????หลักสูตร???? การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบใช้จ่ายเงินรายได้ รายได้สะสมและรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถานศึกษา และกรณีศึกษาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

⚧️ดาวน์โหลดเอกสาร⚧️

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

????หลักสูตร????

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำฎีกา และการตรวจสอบเอกสารทางการเงินของสถานศึกษา

⚧️ดาวน์โหลดเอกสาร⚧️

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

????สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ➡️   https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=364krkxu

มีแอดมินคอยตอบทุกคำถามค่ะ

✳️ช่องทางการสมัคร✳️

????????Facebook :https://www.facebook.com/ssrutraininglocal?mibextid=LQQJ4d

???????? สมัครออนไลน์ : http://www.aobrom.ssru.ac.th/

???????? E-mail : tte_ssru@hotmail.com

????????ส่ง fax : 02-160-1080

????????เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336