หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตรวจความเรียบร้อยสนามสอบ
นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตรวจความเรียบร้อยสนามสอบ

admin bam
21 เมษายน 2566 16:09:17