หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตร Wins 3 โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตร Wins 3 โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin bam
22 กุมภาพันธ์ 2566 10:41:55