หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ด่วนเร็วๆนี้ เป็นครูไม่เรียนไม่ได้แล้ว
ด่วนเร็วๆนี้ เป็นครูไม่เรียนไม่ได้แล้ว

admin bam
22 กุมภาพันธ์ 2566 10:40:38หัวข้อ
- การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเชิงรุก Active Learning
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การประเมินการพัฒนาการและ DSPM
- การวิเคราะแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนางาน PA และประเด็นท้าทายสำหรับครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA (การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การคงวิทยฐานะ การขอมีวิทยฐานะ) ของครูปฐมวัย
- การทำคลิปวิดีโอ นวัตกรรมการสอนและกิจกรรม ประเด็นท้าทาย
 เพื่อการขอมีวิทยะฐานะ DPA ด้วยตนเองตามมาตรฐานที่กำหนด

โดยสุดยอดวิทยากรเชี่ยวชาญ มืออาชีพจาก ศธ. สพฐ และ อปท. เริ่ม มีนาคม เป็นต้นไป เพียงแค่ 15 รุ่นเท่านั้น
ลงทะเบียนได้แล้วตามรายชื่อรุ่น ศพด. ตรวจสอบรายละเอียดได้ ใน QR รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม