หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตําแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตําแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา

admin bam
16 กุมภาพันธ์ 2566 11:55:03

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566.pdf