หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

admin bam
25 ตุลาคม 2565 13:14:21

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU #สำนักทรัพย์สินและรายได้

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน

Cr.photo มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา