หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับอัตราค่าจ้างบุคลากรในสังกัด
สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับอัตราค่าจ้างบุคลากรในสังกัด

admin bam
20 ตุลาคม 2565 12:19:49

สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับอัตราค่าจ้างบุคลากรในสังกัด

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.  สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้างของบุคลากรสังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา โดยมี  รองศาสตราจารย์พิศณุ  พูนเพชรพันธุ์  ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.แก่นเพชร  ศรานนทวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้  พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อรวรรณ สุขมา : รายงาน/ถ่ายภาพ