หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

admin bam
19 ตุลาคม 2565 10:53:27

ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/00102565063

อรวรรณ สุขมา : รายงาน/ถ่ายภาพ