หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาลัยคริสตัลขนาดเล็ก ราคา 790 บาท
มาลัยคริสตัลขนาดเล็ก ราคา 790 บาท

admin bam
14 ตุลาคม 2565 15:04:07

มาลัยคริสตัลขนาดเล็ก ราคา 790 บาท
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้
จำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา ภายใต้สัญลักษณ์และตรามหาวิทยาลัย
ชั้น 1 อาคารศรีจุฑาภา (บัณฑิตวิทยาลัย)
โทร 0-2160-1055 หรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์ www.ssru-bamshop.com
#มัลติมีเดีย #ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา #มหาวิทยาลัย #SSRU #ขายชุดนักศึกษา #เครื่องแบบนักศึกษา
พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ
www.bam.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/00102565048