หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมน้อมรำลึกถวายความอาลัยเนื่องในวันสวรรคตในหลวง ร.9
ร่วมน้อมรำลึกถวายความอาลัยเนื่องในวันสวรรคตในหลวง ร.9

admin bam
14 ตุลาคม 2565 14:52:50


ร่วมน้อมรำลึกถวายความอาลัยเนื่องในวันสวรรคตในหลวง ร.9


วันที่ 12 ตุลาคม 2565  อาจารย์นฤมล   ชมโฉม  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน  เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  13 ตุลาคม  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์  อธิการบดี  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน 


อรวรรณ สุขมา : รายงาน

พันธกานต์  ตั้งวศินธรรม : ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/00102565044