หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯ นัดที่ 8/2565
สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯ นัดที่ 8/2565

admin bam
12 ตุลาคม 2565 10:24:35


สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯ นัดที่ 8/2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.  สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 8 / 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์ ดร.แก่นเพชร  ศรานนทวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  

สำหรับการะชุมครั้งนี้ นอกจาก เรื่องสำคัญที่ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 7 / 2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาแล้ว  ยังได้รับทราบรายงานสรุปนโยบายและแบบแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน รวมถึงพิจารณาการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดด้วย

 อรวรรณ สุขมา : รายงาน / ภาพ

https://bam.ssru.ac.th/

https://bam.ssru.ac.th/news/view/00102565041