หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 8-9 ต.ค. สวนสุนันทา สถานที่ทดสอบผู้สอบบัญชีภาษาอากร
8-9 ต.ค. สวนสุนันทา สถานที่ทดสอบผู้สอบบัญชีภาษาอากร

admin bam
11 ตุลาคม 2565 14:08:17

8-9 ต.ค. สวนสุนันทา  สถานที่ทดสอบผู้สอบบัญชีภาษาอากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดเป็นสถานที่สอบสำหรับการสอบวัดความรู้ของผู้เข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษาอากร  ครั้งที่ 54 (3/2565)  โดยกรมสรรพากร การสอบครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2565  โดย มี อาคารที่ใช้สอบ 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร 11 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ (คณะครุศาสตร์) อาคาร 22 อาคารฉัฐมราชศิลปะสดุดี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และอาคาร 35 อาคารนิภานภดล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ทั้งนี้ สำนักทรัพย์สินและรายได้  
โดย นางสาววลัยกร โกมลสิงห์  ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า  นางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า พร้อมด้วยทีมงาน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานกรมสรรพากรเพื่อให้การจัดการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
เนตรทราย สุพรรณ์หนู : ถ่ายภาพ

https://bam.ssru.ac.th/news/view/00102565035