หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิททยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจังหวัดหนองบัวลำภู ????
สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิททยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจังหวัดหนองบัวลำภู ????

admin bam
11 ตุลาคม 2565 14:10:59

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิททยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจังหวัดหนองบัวลำภู 

#สวนสุนันทา #ยิงกราด #ขอแสดงความเสียใจ #หนองบัวลำภู #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน

Cr.photo มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/00102565028