หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมุดรายงานขนาด A4 (ปกดำ) ราคา 15 บาท
สมุดรายงานขนาด A4 (ปกดำ) ราคา 15 บาท

admin bam
25 ตุลาคม 2565 14:59:30

สมุดรายงานขนาด A4 (ปกดำ) ราคา 15 บาท

ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้

จำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา ภายใต้สัญลักษณ์และตรามหาวิทยาลัย

ชั้น 1 อาคาร 38

โทร 0-2160-1055 

#มัลติมีเดีย #ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา #มหาวิทยาลัย #SSRU #ขายชุดนักศึกษา #เครื่องแบบนักศึกษา

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/001025650067