หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จำหน่ายแฟลชไดร์ 8 GB 80 ปี 490 บาท
จำหน่ายแฟลชไดร์ 8 GB 80 ปี 490 บาท

admin bam
04 ตุลาคม 2565 10:09:02

จำหน่ายแฟลชไดร์ 8 GB 80 ปี  490 บาท

ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้

จำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา ภายใต้สัญลักษณ์และตรามหาวิทยาลัย

ชั้น 1 อาคารศรีจุฑาภา (บัณฑิตวิทยาลัย)

โทร 0-2160-1055 หรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ได้ที่เว็บไซต์ www.ssru-bamshop.com

#มัลติมีเดีย #ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา #มหาวิทยาลัย #SSRU #ขายชุดนักศึกษา #เครื่องแบบนักศึกษา

พันธกานต์ รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0009256500058