หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

admin bam
04 ตุลาคม 2565 10:03:34

26 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วย อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน รวมถึงนางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมรับฟังและบรรยายพิเศษ เรื่อง "สะท้อนภาพปัจจุบัน บนหลักการและปรัชญาสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" ณ ห้องประชุมชฎาทอง โรงแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา 

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0009256500053

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU #ประชุม

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ : รายงาน

สโรชา บินอับดุลเลาะ ถ่ายภาพ