หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้
ประกาศผลการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้

admin bam
19 กันยายน 2565 15:38:56ประกาศผลการแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU  #สำนักทรัพย์สินและรายได้  #สวนสุนันทา  #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #หางานราชการ  #พนักงานมหาวิทยาลัย

พันธกานต์ รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0009256500035

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้

ติดต่อสอบถาม 02-160-1476