หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ‼️พบกันแน่นอน 4 หลักสูตรพร้อมลงทะเบียน รุ่น 4 วันที่ 16-18 กันยายน 65 @หาดใหญ่
‼️พบกันแน่นอน 4 หลักสูตรพร้อมลงทะเบียน รุ่น 4 วันที่ 16-18 กันยายน 65 @หาดใหญ่

admin bam
14 กันยายน 2565 11:11:18พบกันแน่นอน 4 หลักสูตรพร้อมลงทะเบียน

 รุ่น 4 วันที่ 16-18 กันยายน 65 @หาดใหญ่

สำรองที่นั่งด่วน

หลักสูตร ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยโปรแกรม Excel อัตโนมัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1KLLs7UEP7ECHWJgDV48.../view...

หลักสูตรการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานสายงานการศึกษา (Performance Agreement : PA) สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1vxm196yT8MT7G2j68XK.../view...

หลักสูตร การปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางปกครอง ทางเพ่ง ทางอาญา การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง และกรณีศึกษาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1T21ZBq3jRYqNliDZ6Xq.../view...

หลักสูตรการจัดทำพัสดุของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามกฎหมายพัสดุภาครัฐ และข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1IhhANjMHhWP0Q3le6XL.../view...

ช่องทางการสมัคร

 สมัครออนไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40dxe8707e

 E-mail : tte_ssru@hotmail.com

ส่ง fax : 02-160-1080

เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336

#สวนสุนันทา #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #TrainingandTravelingforEducation 

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0009256500014

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน