หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับชุดครุยวิทยฐานะหรือรับชุดครุยวิทยฐานะไม่ตรงกับสาขา ให้ติดต่อรับได้ที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
ประกาศ บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับชุดครุยวิทยฐานะหรือรับชุดครุยวิทยฐานะไม่ตรงกับสาขา ให้ติดต่อรับได้ที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

admin bam
29 กันยายน 2565 10:10:34

ประกาศ

บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับชุดครุยวิทยฐานะหรือรับชุดครุยวิทยฐานะไม่ตรงกับสาขา

ให้ติดต่อรับได้ที่ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ 

วันที่ 7 กันยายน 2565 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

วันที่ 8 กันยายน 2565 ถึงเวลา 13.00 น.

(ชุดขอเฝ้าติดต่อ โรงแรมวังสวนสุนันทา ข้างสระว่ายน้ำ ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น.)

#SSRU #ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0009256500002

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th