หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รอคอยกันมานานสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและบุคลากร กับหลักสูตรนี้ปีละครั้ง
รอคอยกันมานานสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและบุคลากร กับหลักสูตรนี้ปีละครั้ง

admin bam
22 สิงหาคม 2565 13:22:56

รอคอยกันมานานสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและบุคลากร กับหลักสูตรนี้ปีละครั้ง ????ส่งใบสมัครตอนนี้ได้เลยนะค่ะ

หลักสูตร  การตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในภายใต้มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ อีกทั้งแนวทางการเบิกจ่ายและการตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1JnSm2hjNm4miCd1jK9q.../view...

ช่องทางด่วนรับสมัคร

 สมัครออนไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40dxe8707e

 E-mail : tte_ssru@hotmail.com

ส่ง fax : 02-160-1080

เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336 ,02-1601358

#สวนสุนันทา #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา  #TrainingandTravelingforEducation 

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500093

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน