หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินฯ ประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ – ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตสวนสุนันทา
สำนักทรัพย์สินฯ ประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ – ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตสวนสุนันทา

admin bam
14 กันยายน 2565 15:33:26

สำนักทรัพย์สินฯ ประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ – ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตสวนสุนันทา

17 สิงหาคม 2565  อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย  อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน  รวมถึงนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า / ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  นายสุนทร นิลอรุณ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดีย  และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสโมสรอาจารย์ อาคารหอประชุมสุนันทานุสรณ์   ซึ่งประเด็นหารือประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ และการถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจแก่บัณฑิตในครั้งนี้

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500073

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU 

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม : ถ่ายภาพ