หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 4/2565

admin bam
14 กันยายน 2565 15:24:41

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 4/2565

.

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2565 อาจารย์นฤมล ชมโฉม  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน สำนักทรัพย์สินและรายได้ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ร่วมนำเสนอแผนธุรกิจของสำนักทรัพย์สินและรายได้ ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคารสำนักงานอธิบดี ชั้น 4

#SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #bamssru #สำนักทรัพย์สินและรายได้ 

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500063

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

สุพิชญา มณีกลาง : รายงาน

Cr ภาพถ่าย : ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย