หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการส่วนหน้า พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งแม่ครัว พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการส่วนหน้า พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งแม่ครัว พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) จำนวน 1 อัตรา

admin bam
14 กันยายน 2565 15:24:04

ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการส่วนหน้า พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งแม่ครัว พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) จำนวน 1 อัตรา  ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#หางานราชการ #สมัครงาน #SSRU #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500062

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน