หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการส่วนหน้า (งบประมาณรายได้) และ ตำแหน่งแม่ครัว (งบประมาณรายได้)
จัดสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการส่วนหน้า (งบประมาณรายได้) และ ตำแหน่งแม่ครัว (งบประมาณรายได้)

admin bam
14 กันยายน 2565 15:09:24

วันนี้ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการส่วนหน้า (งบประมาณรายได้) และ ตำแหน่งแม่ครัว  (งบประมาณรายได้) นำโดย นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้  นายวิเศษ คำแสง ผู้จัดการฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา และนางสาวณิรัญสา ธนะสุพรรณ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบุคคล เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500051

 #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #สัมภาษณ์งาน #หางานราชการ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook: สำนักทรัพย์สินและรายได้

ติดต่อสอบถาม : 02-160-1475-6