หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมประชุม กบม. วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565
ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมประชุม กบม. วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565

admin bam
14 กันยายน 2565 14:42:01

ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมประชุม กบม. วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม 

#ssru #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500033

อรวรรณ สุขมา : รายงาน 

พันธกานต์ : ถ่ายภาพ