หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้ดำเนินการตัดชุดครุยวิทยฐานะ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้ดำเนินการตัดชุดครุยวิทยฐานะ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin bam
14 กันยายน 2565 14:38:57

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ฝ่ายมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้ดำเนินการตัดชุดครุยวิทยฐานะ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา #มัลติมิเดีย #ชุดนักศึกษา #จำหน่ายชุดนักศึกษา #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม รายงาน

อาจารย์ นฤมล ชมโฉม ถ่ายภาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500030

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้