หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ใครบ้านไกล....ไม่ต้องกลัว!! อยู่บ้านก็สั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะ ผ่านทางออนไลน์ได้
ใครบ้านไกล....ไม่ต้องกลัว!! อยู่บ้านก็สั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะ ผ่านทางออนไลน์ได้

admin bam
14 กันยายน 2565 14:29:13

ใครบ้านไกล....ไม่ต้องกลัว!! อยู่บ้านก็สั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะ ผ่านทางออนไลน์ได้

โดย ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้

แค่ส่งข้อมูลการวัดตัวง่ายๆ ตามนี้

รายละเอียดการวัด

1. ส่วนสูง..............น้ำหนัก….................

2. ไหล่….............นิ้ว

3. แขน….............นิ้ว

4. ความยาวชุด….................นิ้ว

5. รอบอก….............................นิ้ว

ข้อมูลติดต่อกลับ

ชื่อ/นามสกุล….........................................

คณะ….............................................

สาขา............................................…

เบอร์.................................................…


 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2160-1055 หรือ page fb : ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา

#ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา #มัลติมิเดีย #ชุดนักศึกษา #จำหน่ายชุดนักศึกษา #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500022

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้