หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > นางสาวเสาวลักษณ์ จีนบวย รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ และนายคมไผ่ วรรณวงศ์ นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมอบรมโครงการระบบการจัดซื้อจัดภาครัฐสำหรับและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจัดโครงการโดยฝ่ายพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
นางสาวเสาวลักษณ์ จีนบวย รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ และนายคมไผ่ วรรณวงศ์ นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมอบรมโครงการระบบการจัดซื้อจัดภาครัฐสำหรับและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจัดโครงการโดยฝ่ายพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

admin bam
03 สิงหาคม 2565 10:42:49

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ จีนบวย รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ และนายคมไผ่ วรรณวงศ์ นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมอบรมโครงการระบบการจัดซื้อจัดภาครัฐสำหรับและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจัดโครงการโดยฝ่ายพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650109

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th