หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > จัดประชุมหารือแก้ไขระเบียบสำนักทรัพย์สินและรายได้
จัดประชุมหารือแก้ไขระเบียบสำนักทรัพย์สินและรายได้

admin bam
03 สิงหาคม 2565 10:41:35

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมหารือแก้ไขระเบียบสำนักทรัพย์สินและรายได้ โดยมีอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานฯ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650108

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th