หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > น้ำดื่ม “แก้วเจ้าจอม” ปรับโฉมอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ พร้อมรูปลักษณ์ดีไซน์ใหม่
น้ำดื่ม “แก้วเจ้าจอม” ปรับโฉมอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ พร้อมรูปลักษณ์ดีไซน์ใหม่

admin bam
03 สิงหาคม 2565 10:29:16

น้ำดื่ม “แก้วเจ้าจอม” ปรับโฉมอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ พร้อมรูปลักษณ์ดีไซน์ใหม่

#ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครืองดื่ม #แก้วเจ้าจอมเบเกอรี่  #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา 

พันธกานต์ รายงาน/ ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650104

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th