หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 รอบที่
จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 รอบที่

admin bam
03 สิงหาคม 2565 10:17:22

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2565 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ดวงพร แสงทอง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) และนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู(รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

#เช่าพื้นที่ #ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  #สวนสุนันทา #SSRU #สนามสอบ #สอบกพ 

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650099

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th