หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

admin bam
02 สิงหาคม 2565 21:43:39


วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสนามสอบ ในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

     นำโดย อาจารย์ ดร.ดวงพร แสงทอง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) และนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู(รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650096

#เช่าพื้นที่ #ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  #สวนสุนนัทา #SSRU #สนามสอบ #สอบกพ 

พันธกานต์ รายงาน

เนตรทราย ถ่ายภาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th