หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพและพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้า เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพอาหารด้วยมือถือ ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โดยมี อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุ
สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพและพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้า เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพอาหารด้วยมือถือ ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โดยมี อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุ

admin bam
02 สิงหาคม 2565 21:41:19

สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพและพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้า เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพอาหารด้วยมือถือ ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โดยมี อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา

#ssru #สำนักงานทรัพย์สินและรายได้ #ประชุมบุคลากร #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา #โครงการพัฒนาบุคลากร 

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650093