หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

admin bam
02 สิงหาคม 2565 21:39:51


เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ณ อาคาร 17 ห้องสโมสรณ์อาจารย์ ชั้น 1 โดยมี  นางสาววลัยกร โกมลสิงห์  ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และ นางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทางสำนักงาน กปร. เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 

 #อร่อยบอกต่อ #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #เมนูน่าลอง #ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า #พื้นที่ให้เช่า #เช่าพื้นที่ #มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/th/news/view/000725650091

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน

เนตรทราย ถ่ายภาพ