หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมในงานพิธีเปิดเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย โครงการนิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้
เข้าร่วมในงานพิธีเปิดเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย โครงการนิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

admin bam
02 สิงหาคม 2565 21:37:19

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565  อาจารย์ ดร. แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ มอบหมายให้อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน เข้าร่วมในงานพิธีเปิดเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย โครงการนิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru  #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา #ศิลปวัฒนธรรม #แต่งชุดไทย #สำนักศิลปและวัฒนธรรม 

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #เทศกาลอาหารชาววัง

#ภูมิปัญญาอาหารไทย 

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

FB: สำนักทรัพย์สินและรายได้

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

สโรชา บินอับดุลเลาะ ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650089