หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ประชุมเรื่องปรับสูตรขนมของเบเกอรี่แก้วเจ้าจอม
ประชุมเรื่องปรับสูตรขนมของเบเกอรี่แก้วเจ้าจอม

admin bam
02 สิงหาคม 2565 21:32:19


วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร. ปัญญดา จันทกิจ   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมทีมงานได้ประชุมเรื่องปรับสูตรขนมของเบเกอรี่แก้วเจ้าจอม ณ ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยมี ผศ.สกุลตรา ค้ำชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้คำปรึกษาในครั้งนี้

 #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา #เบเกอรี่ #แก้วเจ้าจอมเบเกอรี่  #ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650084

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th