หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ได้เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประจำปี พ.ศ.2565
ได้เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประจำปี พ.ศ.2565

admin bam
02 สิงหาคม 2565 21:19:14


ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และ นางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ณ อาคาร 17 ชั้น 2 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 #อร่อยบอกต่อ #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #เมนูน่าลอง #ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า #พื้นที่ให้เช่า #เช่าพื้นที่ #มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/th/news/view/000725650067

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ