หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 โดยมีวิทยากร นางสาวสุรัสวดี แย้มประโคน นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักงานอธิการบดี
สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 โดยมีวิทยากร นางสาวสุรัสวดี แย้มประโคน นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักงานอธิการบดี

admin bam
02 สิงหาคม 2565 21:00:17

สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 โดยมีวิทยากร นางสาวสุรัสวดี แย้มประโคน นักวิชาการศึกษา สังกัด  สำนักงานอธิการบดี สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรม รับฟรี!! ของที่ระลึกเซตแปรงแต่งหน้าและกระจกตั้งโต๊ะ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

.

การแต่งหน้าและการแต่งกายเป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าได้พบเห็น และอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างความประทับใจแรก (First Impression) พบได้ทั้งด้านบวกและลบ เพราะพนักงานบริการเป็นตัวแทนขององค์กรที่มีผลต่อความประทับใจอย่างชัดเจน หากพนักงานบริการแต่งกายเรียบร้อย และพฤติกรรมการให้บริการดี ย่อมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 

#ssru #สำนักงานทรัพย์สินและรายได้ #ประชุมบุคลากร #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา #โครงการพัฒนาบุคลากร 

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650047