หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

admin bam
02 สิงหาคม 2565 20:56:39

สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางสาวสุรัสวดี แย้มประโคน นักวิชาการศึกษา สังกัด  สำนักงานอธิการบดี

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรม รับฟรี!! ของที่ระลึกเซตแปรงแต่งหน้าและกระจกตั้งโต๊ะ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #สำนักงานทรัพย์สินและรายได้ #ประชุมบุคลากร #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา #โครงการพัฒนาบุคลากร 

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650042