หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดดสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานขาย เป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณรายได้)
จัดดสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานขาย เป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณรายได้)

admin bam
02 สิงหาคม 2565 20:45:11


วันนี้ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานขาย เป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณรายได้) นำโดย นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ และ นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และนางสาวณิรัญสา ธนะสุพรรณ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบุคคล เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650032

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook: สำนักทรัพย์สินและรายได้

ติดต่อสอบถาม : 02-160-1475-6