หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รุ่น 3 วันที่ 15-17 ก.ค.65 รร.รอยัล ซิตี้ กทม.
รุ่น 3 วันที่ 15-17 ก.ค.65 รร.รอยัล ซิตี้ กทม.

admin bam
02 สิงหาคม 2565 20:19:04

รุ่น 3 วันที่ 15-17 ก.ค.65 รร.รอยัล ซิตี้ กทม.

#ส่งใบสมัครสำรองที่นั่งได้เลยค่ะ

หลักสูตร  สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการกำหนดตำแหน่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ให้สอดคล้องกับสถานภาพการเป็นสถานศึกษาเช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1WFQDuch.../view...

หลักสูตร   การบันทึกบัญชีสถานศึกษาและปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ด้วยโปรแกรม Excel สำเร็จรูปเพื่อรองรับการปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../11PZ5NxS0OqRNFqaIVEQ.../view...

หลักสูตร  วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดทำรายงาน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1167z_aNYsn9Dgg.../view...

หลักสูตร   การประชุมสภาท้องถิ่นและกรณีศึกษาคดีตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1dAJhR7nvp21cop26LpX.../view...

หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1RnpEe9K9Lq46uyVcvAT.../view...

#ช่องทางการสมัคร

 สมัครออนไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40dxe8707e

 E-mail : tte_ssru@hotmail.com

ส่ง fax : 02-160-1080

เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336

#โครงการอบรมสวนสุนันทา #อบรม #ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #สถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยว #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์ รายงาน

Cr.โครงการอบรม ม.สวนสุนันทา นำเสนอถาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650013

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้